Kontakt

Montáže, servis: info@autobrany.sk

Cenové ponuky: obchod@autobrany.sk

 

BRAZA, s.r.o.
M. R. Štefánika 3544/77 ( areál bývalej PCHZ )
010 01 Žilina


Telefón: +421 903 82 12 12
E-mail: obchod@autobrany.sk


IČO: 47 583 487
DIČ: 2024026378
IČ DPH: SK2024026378
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro, Vložka číslo: 61711/L


IBAN: SK82 8330 0000 0023 0053 4134
SWIFT: FIOZSKBAXXX
FIO Banka, a.s. pobočka zahraničnej banky, pobočka Žilina

Showroom a kancelária:

Po-Pi:

9:00 do 15:00

V prípade neprítomnosti si prosím dohodnite stretnutie

M. R. Štefánika 77, 010 01 Žilina

 

Facebook Email
Facebook Email