Predsadené komory - dookola dobre chránené

Predsadené komory sú umiestňované pred halu. To znamená: hala je plne využiteľná až po vonkajšie steny. Predsadené komory Hörmann sú dobrým rozhodnutím vždy vtedy, keď haly nepripúšťajú žiadnu inštaláciu vnútorných rámp alebo ak nie je k dispozícii podjazd na rampách.

Kompletná predsadená komora pozostáva z podesty s nakladacím mostíkom, obloženia stien a stropu, ako aj z nakladacieho otvoru s tesniacim límcom.

V spojení s tepelne izolovanými priemyselnými bránami Hörmann sa odporúčajú predsadené komory predovšetkým pre nakladanie tovaru citlivého na teploty.
Pri tom je možné nákladné autá pristaviť tak v uhle 90°, ako aj bočne odsadiť v ostrom uhle. Predsadené komory dodávame ako samostatné jednotky alebo radové zariadenie.

Ďalšie informácie nájdete v katalógu vedľa.

Facebook Email
Facebook Email