Domové a vstupné dvere Thermo65 / Thermo46 - Vstupné dvere v osvedčenej značkovej kvalite Hörmann

Oceľové domové dvere Hörmann Thermo46 pre domové a vedľajšie vstupy s rozsiahlym výberom motívov. Tieto cenovo výhodné dvere Vám poskytujú so sériovým viacnásobným blokovaním pocit bezpečia, šetria vďaka vynikajúcej tepelnej izolácii energiu a sú peknou vizitkou pre Váš domov.

Dolu umiestnený katalóg poskytne obsiahle informácie a prirodzene Váš partner Hörmann Vám poradí úplne individuálne.


Dobré dôvody pre vstupné dvere Hörmann Thermo65 / Thermo46

Konštrukcia domových dverí sa vyvíja a vyrába v samotnej spoločnosti Hörmann. Naši vysoko kvalifikovaní zamestnanci pri tom intenzívne pracujú na nových výrobkoch, na neustálom ďalšom rozvoji a vylepšovaní detailov. Tak vznikajú patenty a tiež samotná pozícia na trhu. Dlhodobé testy v reálnych podmienkach prispievajú k technicky vyzretým sériovým výrobkom v kvalite Hörmann.

Domové dvere pre generácie

Sme presvedčení o našich výrobkoch a o našej kvalite bez kompromisov. Preto vo firme Hörmann získate záruku 5 rokov* na domové a vstupné dvere Thermo65 / Thermo46.

* Podrobné podmienky záruky nájdete na internetovej stránke: www.hoermann.com

Spoločnosť Hörmann ide dobrým príkladom. Od roku 2013 podnik pokrýva 40 % svojej spotreby energie z ekologicky vyrobeného prúdu a tento podiel kontinuálne zvyšuje. Zároveň sa vďaka zavedeniu inteligentného a certifikovaného systému manažmentu energií každý rok ušetrí mnoho ton CO2, ktoré sa tak nedostanú do ovzdušia. Spoločnosť Hörmann okrem toho ponúka výrobky pre ekologicky udržateľnú výstavbu. Viac o ekologických aktivitách firmy Hörmann sa dozviete v brožúre „Rozmýšľame zeleno“.

Vyberané a ušľachtilé je uvítanie, ktoré Vám pripravia dvere Thermo46 a Thermo65 – a je jedno, či hlavného alebo vedľajšieho vchodu. Tvarovo pekné, vnútri a vonku celoplošné krídlo dverí s vnútri umiestneným profilom krídla spĺňa požiadavky na vysokej úrovni. Pohľad zvnútra ideálne harmonizuje s Vašimi vnútornými dverami obytného priestoru.

Vysoká tepelná izolácia

Vstupné dvere Thermo46 Vám s hodnotami U D do 1,1 W/(m²·K)* poskytujú dobrú tepelnú izoláciu pre Váš domov. Domové dvere Thermo65 sú s hodnotami U D do 0,87 W/(m²·K)* ďalším plusom v oblasti tepelnej izolácie. Takto dodatočne ušetríte energiu a chránite životné prostredie.

* V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM 1230 × 2180 mm

Blokovanie brániace vlámaniu

Medzi vlastnými štyrmi stenami sa musíte Vy a Vaša rodina cítiť bezpečne. Preto sú naše dvere Thermo65 / Thermo46 vybavené sériovým viacnásobným blokovaním. Strana závesov sa zabezpečuje prostredníctvom troch bezpečnostných čapov. Pri dverách Thermo65 sa strana závesov zabezpečuje prostredníctvom priebežnej bezpečnostnej lišty. Tak je strana závesov lepšie chránená proti možnému vypáčeniu.

Ako plus v oblasti bezpečnosti obdržíte mnohé motívy dverí Thermo46, ako aj všetky domové dvere Thermo65 (aj s bočnými dielmi a nadsvetlíkmi) voliteľne s bezpečnostným vybavením RC 2 brániacim vlámaniu.

V bode ochrany proti nehodám a vlámaniu spĺňajú domové dvere Hörmann najvyššie požiadavky. Vrstvené bezpečnostné sklo (VSG) s hrúbkou 8 mm na vnútornej strane izolačného presklenia sa stará o maximálnu bezpečnosť. Pri možnom prasknutí sa črepiny skla navzájom viažu a ostanú prichytené na vnútri ležiacej fólii, takže je takmer vylúčené nebezpečenstvo poranenia úlomkami.
Okrem toho poskytuje vrstvené bezpečnostné sklo vyššiu ochranu proti vlámaniu, pretože je sťažené prestrčenie.

Na stiahnutie:

Ukážky našich prác:

Facebook Email
Facebook Email