Sekcionálne garážove brány

Dobré dôvody pre garážové sekcionálne brány Hörmann

Všetky komponenty brán a pohonov sa vyvíjajú a vyrábajú v samotnej firme Hörmann, tieto sú navzájom stopercentne zosúladené a ich bezpečnosť je preskúšaná a certifikovaná nezávislými a uznávanými inštitútmi. Sú vyrobené v Nemecku v súlade so systémom riadenia kvality podľa normy DIN ISO 9001 a spĺňajú všetky požiadavky Európskej normy 13241-1. Okrem toho naši vysokokvalifikovaní zamestnanci intenzívne pracujú na nových produktoch, na neustálom ďalšom rozvoji a vylepšovaní detailov. Tak vznikajú patenty a tiež samotná pozícia na trhu.

Dlhodobé testy v reálnych podmienkach prispievajú k technicky vyzretým sériovým výrobkom v kvalite Hörmann. Z tohto dôvodu a vďaka vynikajúcim technickým riešeniam, ako aj nekompromisnému zabezpečeniu kvality získate vo firme Hörmann 10-ročnú záruku na všetky sekcionálne brány a 5-ročnú záruku na pohony Hörmann.*
* Podrobné podmienky záruky nájdete na: www.hoermann.com

Spoločnosť Hörmann ide dobrým príkladom. Od roku 2013 podnik pokrýva 40 % svojej spotreby energie z ekologicky vyrobeného prúdu a túto hodnotu kontinuálne zvyšuje. Zároveň sa vďaka zavedeniu inteligentného a certifikovaného systému manažmentu energií každý rok ušetrí mnoho ton CO2, ktoré sa tak nedostanú do ovzdušia. Spoločnosť Hörmann okrem toho ponúka výrobky pre ekologicky udržateľnú výstavbu. Viac o ekologických aktivitách firmy Hörmann sa dozviete v brožúre „Rozmýšľame zeleno“.

Harmonický celkový dojem

[1] Rovnomerné odstupy prelisov a neviditeľné lamelové prechody pri bránach s prelisom
Garážové brány Hörmann sa vyznačujú presne rovnomerným rozdelením prelisov [A]. Lamely sú tvarované tak, aby prechody ostali v uzatvorenom stave prakticky neviditeľné. Porovnajte si to!

Na požiadanie obdržíte aj praktické vedľajšie dvere so vzhľadovo rovnakým usporiadaním prelisov ako na sekcionálnej garážovej bráne.

[2] Nerovnomerné rozdelenie prelisov [B], [C] kvôli rozdielnym výškam lamiel a viditeľným prechodom lamiel pri konkurenčných bránach. Takto vzniká vzhľad brány, ktorý neruší.

[3] Rovnomerné rozdelenie kaziet
Pre harmonický celkový vzhľad sú pri sekcionálnych bránach Hörmann odstupy medzi jednotlivými kazetami [D] výškovo presne rovnaké. Toho sa dosahuje rovnako vysokými lamelami v rámci celej výšky brány. Aj vodorovné odstupy medzi kazetami v lamele sú jednotné. Z toho vyplýva rovnomerný vzhľad brány.

Na požiadanie sú možné aj vedľajšie dvere s rovnakým rozdelením lamiel, ktoré sú vzhľadovo rovnaké so sekcionálnou garážovou bránou.

[4] Nerovnomerné rozdelenie prelisov [E], [F] kvôli rozdielnym výškam lamiel pri konkurenčných bránach. Tým vzniká vzhľad brány, ktorý neruší.

Rovnaký vzhľad zárubne a krídla brány

Harmonický vzhľad brány vzniká pôsobením mnohých, drobných detailov: prekladová vyrovnávacia clona [1] sa pri bielych bránach a vo všetkých povrchových úpravách dodáva vždy s rovnakým vzhľadom ako lamely brány. Tak sa všetko k sebe hodí. Bočné zárubne [2] obdržíte sériovo s bielou povrchovou úpravou Woodgrain. Pre sekcionálne garážové brány s povrchovými úpravami Sandgrain, Silkgrain alebo Decograin obdržíte voliteľné obloženia zárubne s povrchovou úpravou lamely brány. Pri bránach Micrograin sa obloženie zárubne dodáva s hladkou povrchovou úpravou Silkgrain.

Aj pre farebné sekcionálne brány a pre brány s povrchovými úpravami Decograin voliteľne obdržíte vhodné obloženia brány [2] s povrchovou úpravou a farbou, resp. dekorom lamiel brány. Prekladová vyrovnávacia clona [1] sa pri týchto bránach dodáva vždy s povrchovou úpravou a vo farbe, resp. dekore lamely brány.

Prekladové vyrovnávacie clony v jednej rovine

Pri bránach LPU je prekladová vyrovnávacia clona v jednej rovine najelegantnejším riešením pre neviditeľný prechod z clony na krídlo brány. Pri uzatvorenej bráne sa horný článok brány napája na clonu lícujúco v jednej rovine.

Detailne verné povrchové úpravy Decograin

Povrchová úprava s plastovou fóliou odolnou voči UV žiareniu na vonkajšej strane oceľových lamiel sprostredkuje detailne verný charakter dreva, resp. ušľachtilú, antracitovo sfarbenú metalickú eleganciu. Atraktivita 6 dekorov Decograin ostáva dlho zachovaná vďaka mimoriadnej ochrane povrchu.

Optimálna dlhodobá ochrana

Plastová päta zárubne, vysoká 4 cm a odolná voči krehnutiu, obklopuje zárubňu v oblasti ohrozenej koróziou a dodatočne chráni pred možnou koróziou. Inak, ako u riešení konkurentov, odoláva táto účinná, dlhodobá ochrana aj pri pretrvávajúcom zamokrení. Spolu s podlahovým tesnením brány vytvára päta zárubne aj opticky vydarené zakončenie.

Účinná tepelná izolácia

Vždy vtedy, keď je garáž integrovaná v dome, odporúča sa dobre zaizolovaná garážová brána. Pomocou Hörmann ThermoFrame zlepšíte aj tak dobré izolačné vlastnosti brány LPU.
Čierny plastový profil, jednoducho montovaný spolu so zárubňou brány, sa stará o termické oddelenie zárubne a muriva a zlepšuje izoláciu až o 15 %*. Voliteľné pripojenie zárubne ThermoFrame obdržíte pre všetky sekcionálne brány Hörmann.

* Pri dvojstennej sekcionálnej garážovej bráne LPU s rozmermi: 5000 × 2125 mm

Praktické riešenia

Pre jednoduchý prechod osôb do Vašej garáže odporúčame integrované dvere bez vysokého prahu. Takto môžete vybrať z garáže bicykle alebo záhradné náradie bez toho, aby ste otvorili Vašu bránu. Prah z ušľachtilej ocele je v strede vysoký iba 10 mm a na okrajoch 5 mm. To uľahčuje prejazd a znižuje riziko zakopnutia.

Samozrejme viac bezpečnosti

Nepozvaní hostia nemajú pri automatických sekcionálnych bránach Hörmann žiadnu šancu. Ak sa garážová brána zatvorí, poistka proti vypáčeniu zapadne automaticky do dorazu vodiacej koľajnice, ihneď sa pevne zablokuje a brána je tak chránená proti nadvihnutiu. Toto patentované blokovanie brány funguje čisto mechanicky a je preto účinné, v porovnaní s ostatnými konkurenčnými pohonmi, aj bez napájania elektrickým prúdom.

Certifikovaná bezpečnosť

Obojsmerný a mimoriadne bezpečne zakódovaný rádiový systém BiSecur pre pohony garážových a vjazdových brán sa považuje za techniku orientovanú na budúcnosť na komfortnú a bezpečnú obsluhu garážových brán, vjazdových brán, svetla a pod.

Novovyvinutý, extrémne bezpečný systém kódovania BiSecur so stabilným a bezporuchovým dosahom Vám poskytne istotu, že žiadna cudzia osoba nedokáže skopírovať Váš rádiový signál. Systém bol otestovaný a certifikovaný bezpečnostnými expertmi z Ruhr-Universität Bochum a je rovnako bezpečný ako Online Banking.

Komfortná kontrola pozície brány

Už nikdy viac nemusíte vo vetre a nečase stáť pred dverami, aby ste skontrolovali, či je Vaša brána zatvorená. Po stlačení tlačidla vidíte na farbe LED diódy na ručnom vysielači HS 5 BS, či je Vaša garážová brána zatvorená. Na požiadanie sa brána zatvorí ďalším stlačením tlačidla *. Pohodlnejšie a bezpečnejšie už Vašu bránu ani nemôžete ovládať.

Pomocou našej novej aplikácie ** môžete v spojení s Hörmann BiSecur Gateway ovládať Vaše pohony garážových a vjazdových brán Hörmann, Vaše domové dvere Hörmann ***, ako aj ďalšie zariadenia pohodlne prostredníctvom smartfónu alebo tabletu.

* pri obsluhe bez výhľadu na bránu je potrebná dodatočná svetelná závora
** pre operačný systém iOS a Android
*** so špeciálnym vybavením

Ocenený dizajn

Pri exkluzívnych ručných vysielačoch BiSecur okúzli nielen dizajn v čiernej alebo v bielej farbe, ale aj elegantný tvar, ktorý sa mimoriadne príjemne drží v ruke.

Ručné vysielače Hörmann BiSecur s voliteľným vysoko lesklým povrchom so vzhľadom klavírneho laku boli ocenené renomovanou cenou reddot design award za ich exkluzívny vzhľad.

Na stiahnutie:

Ukážky našich prác:

Facebook Email
Facebook Email